REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.IMAGI.PL


Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.imagi.pl, nazywany w dalszej części regulaminu Sklepem jest własnością firmy IMAGI Sp. z o.o., ul. Kawalerzystów 15/5, 53-004 Wrocław, NIP: 8992829207, REGON: 368413381, numer konta bankowego: MBANK 45 1140 2004 0000 3702 7715 8668
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną obuwia oraz akcesoriów dla dzieci za pośrednictwem sieci Internet. Do poprawnego dokonywania zakupów konieczna jest przeglądarka internetowa z opcją przeglądania grafiki.
 3. Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich (PLN).  Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.  Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które podawane są oddzielnie.
 6. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu.
 7. Sklep ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Oferta

 1. Produkty prezentowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Niektóre artykuły w Sklepie to pojedyncze modele. Istnieje ryzyko, że produkt zostanie zakupiony przez innego Klienta w czasie kiedy dany Klient kontynuuje zakupy. Jeżeli po złożeniu zamówienia zaistnieje sytuacja, i zamówione obuwie będzie niedostępne w magazynie sklepu, to Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu i podejmuje decyzję o sposobie dalszego postępowania.
 3. Udzielone rabaty nie łączą się z promocjami, przecenami oraz wyprzedażami.

Warunki zawierania umów sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Klienta wyłącznie za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem www.imagi.pl.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się IMAGI Sp. z o.o.. są następujące:
  • sprzęt komputerowy, z którego korzysta Klient musi posiadać połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji co najmniej 9, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 20, Opera w wersji co najmniej 16, Google Chrome w wersji co najmniej 20,
  • monitor bądź wyświetlacz w rozdzielczości co najmniej 1.200x800 pixeli.
  • włączona obsługa Cookies i Java Script,
  • posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczącej realizacji zamówienia.
 3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Na e-maile odpowiadamy od poniedziałku do piątku. Na pytania z weekendu odpowiadamy w poniedziałek. Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: info@imagi.pl
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia.
 7. Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  Koszt wysyłki, na terenie Polski:
  • przedpłata = 15zł
  • za pobraniem =17 zł
 8. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 9. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu.


Płatność i Wysyłka

 1. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki wyliczane według wybranej przez Klienta formy dostawy i płatności.
 2. Sklep umożliwia następujące formy płatności za zamówione produkty:
  • Przedpłata przelewem na konto bankowe: MBANK 45 1140 2004 0000 3702 7715 8668

  • Za pobraniem - płatne przy odbiorze przesyłki u kuriera (wyłącznie na terenie Polski)
  • Ponadto wszystkie powyższe dane potrzebne do sfinalizowania transakcji podane są również 
w wysyłanym automatycznie e-mailu.
 3. Zamówienia z opcją płatności- przedpłata - realizowane będą po potwierdzeniu wpływu należności na konto sklepu.  W momencie złożenia zamówienia w tym trybie następuje rezerwacja towaru na potrzeby realizacji zamówienia. Przy zadeklarowaniu przedpłaty zamówienie nieopłacone w ciągu 7 dni będzie anulowane.
 4. Oferowane przez Sklep produkty  wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie. W przypadku wyboru formy "pobranie" – towar wysyłany jest po złożeniu zamówienia, w terminie 2 dni roboczych.
 5. Sklep nie realizuje zamówień, które nie zawierają wszystkich wymaganych danych lub są one niepoprawne.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia.
 7. Chwilą zawarcia umowy jest przyjęcie zamówienia przez sklep.
 8. Klient ma prawo dokonać zmiany w zamówieniu włącznie z całkowitą rezygnacją do momentu wysłania towaru.  Zmiany można dokonać przez e-maila na adres sklepu: info@imagi.pl, a rezygnacji z zamówienia poprzez przesłanie drogą e-mailową oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Wprowadzane zmiany mogą wydłużyć czas realizacji zamówienia.


Koszty i czas przesyłki

 1. Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt wysyłki, na terenie Polski: odpowiednio:
  • paczka pobraniowa 17 PLN - przy wybraniu formy płatności pobranie
  • paczka zwykła 15 PLN - przy wybraniu formy płatności przedpłata
 2. 
Zadeklarowany przez firmę kurierską czas dostarczenia przesyłki wynosi 2 dni robocze. 
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy powstały z winy kuriera.
 3. Sklep zobowiązuje się do nadawania paczek dokładnie zabezpieczonych. Jednakże w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych paczki lub prób otwierania należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności Kuriera.
 4. W przypadku przesyłek zaginionych, zwrot równowartości zamówienia może być dokonany po ustaleniu faktycznych losów przesyłki. Czas udzielenia odpowiedzi na reklamację wg regulaminu firmy kurierskiej wynosi do 30 dni.


Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Produkty prezentowane w sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
 4. Klient, reklamujący produkt z tytułu rękojmi, jest zobowiązany odesłać wraz z załączonym dowodem zakupu wadliwy produkt na koszt Sprzedawcy na adres:   IMAGI Sp. z o.o., ul. Kawalerzystów 15/5, 53-004 Wrocław.
 5. Obuwie powinno być czyste, suche, odesłane najlepiej w sztywnym opakowaniu.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu szkody, który należy spisać przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera.
 7. Sklep zobowiązuje się ustosunkować do pisemnej reklamacji Klienta w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  • a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  • b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 9. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn podanych powyżej, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy o załączenie formularza odstąpienia.


Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz .U. 2014r. poz 827 ze zm.) 
Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość składając na adres Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od otrzymania produktów objętych umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą e-mailową przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa, uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Zwracany towar prosimy odsyłać razem z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu na adres siedziby sklepu: IMAGI Sp. z o.o., ul. Kawalerzystów 15/5, 53-004 Wrocław.
 4. Przesyłkę należy zapakować tak, aby nie została uszkodzona w czasie transportu.
 5. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie, od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej, zwrócić przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy równowartość zwracanych produktów wraz z kosztami przesyłki w cenie najniższej podanej  w warunkach dostawy.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.                                                          
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych odsyłanych na koszt Sklepu oraz wysyłanych za pobraniem.

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie produktu w sklepie internetowym imagi.pl , Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu towar. Jednocześnie Klient zachowuje prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.
 2. Spółka IMAGI Sp. z o.o. gwarantuje przestrzeganie zasad Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych oraz gwarantuje nieudostępnianie ich innym osobom fizycznym i prawnym.

Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 18.02.2018 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w sklepie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą.